ONTEIGENING

Voor grote nieuwbouwprojecten of de aanleg van wegen en kanalen heeft de overheid grond nodig. Die grond is vaak in handen van particulieren of bedrijven. Soms kan de overheid de grond gewoon kopen, soms lukt dat niet. Als de eigenaar van de grond en de gemeente het niet eens worden, kan de gemeente een onteigeningsprocedure inzetten. Voor meer informatie omtrent onteigening kan u terecht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het VBO.
 
Voor vragen die bij u bestaan, rondom het traject van minnelijke verwerving  en de uiteindelijke onteigeningsprocedure, kan u een beroep doen op onze deskundigen. Het volgen van de laatste jurisprudentie en wetgeving  behoort tot onze dagelijkse routine. Daarlangs is Jan Lavrijsen lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht.
Het is in uw belang de deskundigen vanaf het begin in te schakelen om voor u de correcte schadeloosstelling te verwezenlijken.
 
Voor meer informatie kan u rechtstreeks contact opnemen met:
Jan Lavrijsen, GSM: 06 – 53 60 10 26

UW BELANG IS ONS BELANG, RAAD EN DAAD, EERLIJK ADVIES daar staan wij voor!