NIEUWS

Extern salderen vervolg

05 oktober 2019
Eerste stappen
Lees meer >

Extern salderen

21 augustus 2019
De beer is los?
Lees meer >

Pachtnormen 2019

31 mei 2019
Nieuwe pachtnormen
Lees meer >

Ruimere regels voor stoppende veehouders bij herinvestering

01 april 2019
Ruimere regels bij herinvestering
Lees meer >

Bedrijfswoning achterin perceel

15 februari 2019
Vrij uitzicht achter de stallen?
Lees meer >

Arrest Programmatische Aanpak Stikstof

07 november 2018
Beantwoording prejudiciële vragen Raad van State door EU Hof
Lees meer >

Van wie zijn de fosfaatrechten?

22 oktober 2018
Grondeigenaar heeft het nakijken?
Lees meer >

Bedrijfsongeluk BBL

12 juni 2018
Hoevepacht - welles/nietes
Lees meer >

Bosbouwvrijstelling

12 juni 2018
Snoeisel van Taxus - bosbouwvrijstelling?
Lees meer >

Uittschaarder deels recht op fosfaatrechten

07 april 2018
Van wie zijn de fosfaatrechten?
Lees meer >

Staldering

20 maart 2018
Provincie koopt stalderingsmeters
Lees meer >

Verjaring - onrechtmatige daad

23 december 2017
Schadevergoeding betalen
Lees meer >

Legeskosten bij oud bestemmingsplan

18 november 2017
Ook bij buitenplans afwijken!
Lees meer >

Steun voor varkenshouders

10 oktober 2017
Varkenshouderij en regeerakkoord
Lees meer >

Zelfrealisatie Hedwigepolder

01 oktober 2017
AG op hand van De Cloedt
Lees meer >

Stijging langjarige rente

27 september 2017
Rentestijging zit er aan te komen
Lees meer >

Staken landbouwbedrijf en fiscaliteiten

26 september 2017
Goede taxateur gevraagd
Lees meer >

Omgevingsvergunning aanvragen op iemand anders grond

01 augustus 2017
Omgevingsvergunning aanvragen op iemand anders grond kan niet zonder meer.
Lees meer >

Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders

12 juli 2017
Kortingspercentage 8,3%
Lees meer >

Tarievenlijst Gasunie

21 juni 2017
Niewe lijst schadevergoedingen 2017 Gasunie gepubliceerd
Lees meer >

Afspraken gemaakt over fiscale gevolgen fosfaatregels

08 juni 2017
Fosfaatrechten Melkveehouderij
Lees meer >

Huur indexering

06 april 2017
Vergeten de huur te verhogen?
Lees meer >

PAS op de tocht?

04 maart 2017
Raad van State weet het ook niet
Lees meer >

Regeling plankosten exploitatieplan

04 maart 2017
Gemeentelijke plankosten beteugeld
Lees meer >

Waardering verpachte gronden

09 februari 2017
Waardering verpachte gronden in box 3 gepubliceerd
Lees meer >

Oneigenlijk gebruik van bedrijfswoning

01 februari 2017
De status van een voormalige bedrijfswoning
Lees meer >

Financiering grond "in de verdrukking"?

19 januari 2017
Financiering grond "in de verdrukking"?
Lees meer >

Wet afschaffing nertsenhouderij niet in strijd met het mensenrechtenverdrag

16 december 2016
Wet afschaffing nertsenhouderij niet in strijd met het mensenrechtenverdrag
Lees meer >

Grondeigenaren en onteigening

05 december 2016
Grondeigenaren verdienen betere bescherming bij aanpassing regels onteigening
Lees meer >

Staldering - een inkijk

02 november 2016
Staldering - hoe zou dat kunnen?
Lees meer >

Brabantse Aanpak Leegstand

07 oktober 2016
Rapport verschenen
Lees meer >

Planschade jurisprudentie

05 oktober 2016
Planschade jurisprudentie
Lees meer >

Definitie "Bouwterrein" gaat wijzigen

04 oktober 2016
Bouwterrein - BTW of 6% overdrachtbelasting
Lees meer >

Conclusie A-G Staat/Nertsenhouders

19 september 2016
Conclusie strekt tot vernietiging van het arrest
Lees meer >

Plattelandswoning versus bedrijfswoning

16 september 2016
Afdeling houdt geen rekening met voorkeursrecht
Lees meer >

Ontwikkelingen taxatiemarkt

27 juli 2016
Professionele taxatiedienst
Lees meer >

Hoge Raad over de vermogensrendementheffing

10 juni 2016
Wetgever moet alert blijven
Lees meer >

Hoe verder met pacht

01 juni 2016
De Staatssecretaris mag het oplossen
Lees meer >

Leegstand op het platteland

30 mei 2016
LEEGSTAND OP HET PLATTELAND
Lees meer >

BTW en onteigening

30 mei 2016
Btw over advieskosten bij onteigening
Lees meer >

Mantelzorgwoning

07 maart 2016
Mantelzorgwoning
Lees meer >

Invulling fosfaatrechten bekend

04 maart 2016
Fosfaatrechten - here we go
Lees meer >

Plattelandswoning

09 februari 2016
Plattelandswoning "het vervolg"
Lees meer >

Onteigening: Duidelijkheid Eliminatiebeginsel

16 januari 2016
Onteigening: Duidelijkheid Eliminatiebeginsel
Lees meer >

Afroming fosfaatrechten melkveehouderij

04 december 2015
Afroming fosfaatrechten melkveehouderij
Lees meer >

Subsidieregeling asbestdaken

03 december 2015
Subsidie asbestsanering bekendgemaakt
Lees meer >

Woningcrisis verklaard

16 november 2015
Woningcrisis verklaard
Lees meer >

Inhaalvraag op koopwoningmarkt komt goed los in 2e helft 2015

16 november 2015
Inhaalvraag op koopwoningmarkt komt goed los in 2e helft 2015
Lees meer >

Nertsenhouders versus Staat der Nederlanden 1-1

11 november 2015
Nertsenhouders versus Staat der Nederlanden 1-1
Lees meer >

Nieuwe werkwijze pachtovereenkomst op papier

08 november 2015
Nieuwe werkwijze pachtovereenkomst op papier
Lees meer >

Artikel doe-het-zelver

17 oktober 2015
Artikel doe-het-zelver
Lees meer >

Pacht - Spelderholt II

10 september 2015
Pacht - Spelderholt II, contouren nieuw pachtstelsel krijgen meer vorm. Staatssecretaris Dijksma is aan zet....
Lees meer >

Planschade windturbines Reusel

09 september 2015
Eneco moet omwonenden betalen voor waardedaling van woningen door windturbinepark
Lees meer >

Onteigening, het eliminatiebeginsel

07 september 2015
Eliminatiebeginsel, de A-G heeft conclusie genomen
Lees meer >

Subsidie Asbest 2016

24 juli 2015
Sanering asbestdaken 2016
Lees meer >

Stelselwijziging WEVAB niet toegestaan

16 juli 2015
Hoge Raad trekt streep door stelselwijziging
Lees meer >

Fosfaatrechten melkveehouderij

03 juli 2015
Ook koeien aan de ketting
Lees meer >

WOZ waarde en aardbevingen

03 juli 2015
WOZ waarde en aardbevingen
Lees meer >

Extra maatregelen Noord Brabant

01 juli 2015
Extra maatregelen stikstof
Lees meer >

Prijsontwikkeling landbouwgrond

19 juni 2015
Interessante uiteenzetting
Lees meer >

Fosfaatrechten melkveehouderij

18 juni 2015
Mogelijke begrenzing melkproductie
Lees meer >

Jan Lavrijsen REV

15 juni 2015
Recognised European Valuer
Lees meer >

Afschrijving op productierechten wel toegestaan

22 mei 2015
Afschrijving op productierechten wel toegestaan
Lees meer >

Stelselwijziging en Landbouwvrijstelling

20 mei 2015
A-G negatief over stelselwijziging landbouwvrijstelling
Lees meer >

Pachtnormen 2015

18 mei 2015
Stijging pachtprijs zuidelijk veehouderijgebied met 16%
Lees meer >

Bor - wat is een perceel?

04 mei 2015
Wat is een perceel?
Lees meer >

Overdrachtsbelasting verschuldigd over nabetalingsclausule

20 april 2015
Overdrachtbelasting over nabetaling!
Lees meer >

Zogenaamde "Brabantwet" van kracht

08 april 2015
Brabantwet voor urgentiegebieden
Lees meer >

WOZ waarde verhuurde woningen in box 3 - Werkelijke waarde

03 april 2015
Verhuurde woningen Box III
Lees meer >

Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

30 maart 2015
Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij naar Tweede Kamer
Lees meer >

Rapport bodemvervuiling door asbest

21 maart 2015
Komt er asbest van oude daken?
Lees meer >

Asbestdaken verboden in 2024

02 maart 2015
Verbod asbest daken en uitspoeling asbest
Lees meer >

Stand van zaken pacht

23 februari 2015
Vervolg akkoord van Spelderholt
Lees meer >

Klopt uw WOZ-waardering

21 februari 2015
Kengetallen versus vergelijkingstransacties
Lees meer >

Nieuwe huurovereenkomsten beschikbaar

20 februari 2015
ROZ stelt nieuwe overeenkomsten beschikbaar
Lees meer >

Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

04 februari 2015
Einde oefening plattelandswoning?
Lees meer >

Crisis- en Herstelwet gaat ruimte geven aan BZV

27 januari 2015
Extra eisen in bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt
Lees meer >

Aan Reusel-De Mierden de eer

23 januari 2015
Aan Reusel-De Mierden de eer
Lees meer >

Op vakantie en GLB

22 januari 2015
Geen genade voor vakantieganger
Lees meer >

Landbouwpagina belastingdienst

16 januari 2015
Landbouwpagina belastingdienst
Lees meer >

Plattelandswoning

07 januari 2015
Niet lukraak bestemmen tot plattelandswoning
Lees meer >

Onteigeningsjurisprudentie

18 november 2014
De werking van redelijkheid en billijkheid bij onteigening
Lees meer >

Wet verantwoorde groei melkveehouderij

18 november 2014
Melkveewet - op hoop van zegen
Lees meer >

Akkoord van Spelderholt

17 november 2014
Zijn veranderingen te verwachten?
Lees meer >

Tarieven grondkamers fors omhoog

17 november 2014
Grondkamers moeten kostendekkend werken
Lees meer >

Verpachting en betalingsrechten

17 november 2014
Opgelet! Verpachting en nieuwe betalingsrechten 2015
Lees meer >

Centraal register voor taxateurs

17 november 2014
Eenheid in taxatieland
Lees meer >

Jan Lavrijsen ingeschreven Bedrijfsmatig Onroerend Goed

17 november 2014
Jan Lavrijsen ingeschreven Bedrijfsmatig Onroerend Goed
Lees meer >

Stelselwijziging in verband met landbouwvrijstelling

17 november 2014
Stelselwijziging
Lees meer >

Onteigeningsjurisprudentie

17 november 2014
Onteigeningsjurisprudentie, het eliminatiebeginsel
Lees meer >

Nertsenhouders

21 mei 2014
1-0 Nertsenhouders - Staat der Nederlanden
Lees meer >

Evaluatie pachtregeling

17 april 2014
Huidige pachtregeling moet fundamenteel worden herzien De huidige pachtregeling moet fundamenteel worden herzien. Uit...
Lees meer >

Kabinet vult hervormingen huursector in

11 april 2014
Kabinet vult hervormingen huursector in Lees meer Het kabinet heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en...
Lees meer >

Dierrechten tot aan 2018

27 maart 2014
Dierrechten blijven tot aan 2018 Derogatie betekent dierrechten voor varkens- en pluimveehouderij tot aan 2018 Het s...
Lees meer >

Ammoniakhandel

11 december 2013
Ammoniakhandel "oude tijden herleven" De afdeling oordeelt als volgt "3.5. In de jurisprudentie ...
Lees meer >

GLB beleid in Nederland krijgt vorm

09 december 2013
Nieuw GLB beleid in Nederland krijgt vorm Lees hier meer
Lees meer >
Powered by GSD