15 februari 2019

Mag een bedrijfswoning ook achter de stallen? 

Planregels moeten letterlijk worden uitgelegd, ook als dit consequenties heeft die wellicht niet bedoeld waren. In een uitspraak van 13 februari 2019 heeft de Afdeling dit nog maar eens bevestigd.

Het probleem? In het bestemmingsplan staat dat ‘bedrijfsgebouwen op minimaal drie meter achter de bedrijfswoning worden gesitueerd’.
De agrarische ondernemer is de mening toegedaan dat dit niet andersom geldt. Dus.... komt de ondernemer tot de conclusie dat een nieuwe bedrijfswoning best achter de bestaande bedrijfsbebouwing kan worden gebouwd.

De Raad van State volgt de ondernemer: "De Afdeling stelt vast dat in het betreffende artikel derhalve regels zijn opgenomen voor de situering van bedrijfsgebouwen ten opzichte van een bedrijfswoning, maar niet voor de situering van een te realiseren bedrijfswoning ten opzichte van reeds bestaande bedrijfsgebouwen."

De planregel dient vanwege van de rechtszekerheid aldus letterlijk te worden uitgelegd.

Voor de uitspraak klikCopyright ©2019 Lavrijsen Makelaardij
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleen
d

Indien u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Terug <


Powered by GSD